គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

Psiphon ប្តេជ្ញាការពារផលប្រយោជន៍ឯកជនភាពនៃអតិថិជនរបស់ខ្លួន, អ្នកប្រើចុងក្រោយ, អ្នកចែកចាយ, និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ គោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះ មានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានទូទៅ អំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់។ Psiphon គឺជាសាជីវកម្មកាណាដាដែលមានការិយាល័យកណ្តាលនៅ Ontario ហើយគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីច្បាប់ និងលក្ខន្តិកៈរបស់កាណាដានិងOntario ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងច្បាប់សិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រទេសកាណាដានិង Ontario សូមចូលទៅកាន់៖

Psiphon ត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវការប្រើប្រាស់បើកទូលាយ ខ្លឹមសារអនឡាញ។ Psiphon មិនបានបន្ថែមឯកជនភាពអនឡាញរបស់អ្នកទេ និងមិនគួរគិតថា ឬប្រើជាឧបករណ៍សុវត្ថិភាព។

តើព័ត៌មានអ្នកប្រើ​ប្រាស់អ្វីខ្លះដែល Psiphon ប្រមូល?

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ Psiphon អាចត្រូវកត់ត្រាព័ត៌មានបន្ថែម ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយសេវាកម្មរបស់យើង។ នៅពេលវាកើតឡើង យើងនឹងបន្ថែមធាតុទៅ ព្រឹត្តិបត្រភាពឯកជន ដែលរៀបរាប់ពីអ្វីដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុករក្សាទុក រយៈពេលប៉ុន្មាន ហើយហេតុអ្វី។

កម្មវិធី Psiphon

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ពេលខ្លះយើងប្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីគាំទ្រសេវាកម្មរបស់យើងដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាខូឃីស៍និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិត។ ការប្រើខូឃីស៍របស់ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជួយឱ្យពួកគេនិងដៃគូរបស់ពួកគេ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើទិន្នន័យប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ រាល់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈដំណើរការនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង៖

អ្នកអាចច្រានចោលការប្រើប្រាស់ឃូកឃី សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្ត ដោយចូលទៅកាន់៖

គេហទំព័រ Psiphon

Google Analytics

យើងប្រើ Google Analytics នៅលើគេហទំព័រមួយចំនួនរបស់យើង ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយ Google វិភាគនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់វិភាគស្ថិតិដែលទាក់ទងទៅនឹងការរុករករបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រជាក់លាក់នេះ។ ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពី Google Analytics មិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ជាលក្ខណៈបុគ្គលទេ ហើយក៏មិនត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។

Google Analytics បង្កើតខូឃីអចិន្រ្តៃយ៍នៅលើកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក ជាអ្នកប្រើតែមួយគត់​នៅពេលអ្នកចូលគេហទំព័រ​លើកក្រោយ ប៉ុន្ដែខុកឃីនេះមិនអាចប្រើបានដោយអ្នកណាម្នាក់លើកលែងតែ Google ហើយទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន មិនអាចប្តូរ ឬទទួលបានដោយសេវាកម្មពីដែនផ្សេងទៀតទេ។

សមត្ថភាពរបស់ Google ក្នុងការប្រើ និងចែករំលែកព័ត៌មានតាម Google Analytics អំពីការចូលមើលគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ Google Analytics និង គោលការណ៍ឯកជនភាពGoogle ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសច្រានចោល ដោយបិទឃូកឃី ក្នុងការកំណត់ចំណង់ចំណូលចិត្ត របស់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

កំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ថាសផ្ទុក

យើងប្រើ Amazon S3 ដើម្បីរក្សាទុកទ្រព្យសកម្មដូចជាឯកសារវេបសាយ និងបញ្ជីរកឃើញម៉ាស៊ីនមេ Psiphon ។ ពេលខ្លះយើងកត់ត្រានៃការទាញយកឯកសារទាំងនេះ។ ការវិភាគកំណត់ហេតុទាំងនេះជួយយើងឱ្យឆ្លើយសំណួរដូចជា "តើមានអ្នកប្រើប៉ុន្មាននាក់កំពុងចាប់ផ្តើម ប៉ុន្តែមិនបញ្ចប់ការទាញយកបញ្ជីរកឃើញរបស់ម៉ាស៊ីនមេ?" "តើទិន្នន័យទាញយកបានបំបែករវាងទ្រព្យសម្បត្តិគេហទំព័រនិងការរកឃើញម៉ាស៊ីនមេ?" និង "ជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារ ការប៉ុនប៉ងបដិសេធនៃសេវាកម្មមួយប្រឆាំងនឹងគេហទំព័ររបស់យើងទេ? "

S3 កំណត់ត្រាកញ្ចប់ប្រើប្រាស់ ផ្ទុកអាសយដ្ឋាន IP, ភ្នាក់ងារប្រើប្រាស់ និងពេលវេលា។ កំណត់ត្រាទាំងនេះ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅ S3 ខ្លួនវា, ដូចនេះ Amazon ចូលមើលកំណត់ត្រានេះបាន (ទោះយ៉ាងណា, Amazon បានរក្សាទុកឯកសារទៅហើយ អញ្ចឹងគេអាចមើលព័ត៌មានបានទៅហើយ។) អ្នកអភិវឌ្ឍ Psiphon នឹងទាញយកកំណត់ត្រា សរុប និងវិភាគទិន្នន័យ រួចហើយលុបកំណត់ត្រា។ ទិន្នន័យដើមនឹងត្រូវរក្សាទុកត្រឹមពេលសរុបទិន្នន័យ និងមិនត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីទីបីទេ។

ម៉ាស៊ីនមេ Psiphon

យើងប្រមូលទិន្នន័យដូចខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើ Psiphon កំពុងដំណើរការដោយរៀបណា, គេហទំព័រណាខ្លះដែលមានប្រជាប្រិយភាព និងយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយដៃគូរបស់យើង ដូច្នេះពួកគេអាចមើលឃើញ, ឧទាហរណ៍ ថាតើគេហទំព័ររបស់ពួកគេត្រូវបានគេចូលមើលតាមរយៈ Psiphon និងពីប្រទេសណា។

 • ចំនួនអ៊ីម៉ែលដែលស្នើសុំ តំណទាញយកកម្មវិធី
 • លេខបច្ចុប្បន្នភាព
 • ប្រូតូកូលនីមួយៗត្រូវបានប្រើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា និងកំហុសកូដនៅពេលបរាជ័យ
 • ម៉ាស៊ីនមេថ្មីត្រូវបានរកឃើញញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា
 • ចំនួនប្រើ និងរយៈពេលប្រើ
 • ទំហំ bytes សរុបត្រូវបាន​បញ្ជូន និង bytes ត្រូវបាន​បញ្ជូនក្នុងដែននីមួយៗ
 • វេទិកាអតិថិជន (បញ្ជីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសាមញ្ញឧ។ មិនមែនភ្នាក់ងារអ្នកប្រើកម្មវិធីរុករកលម្អិតទេ)

អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានប្រមូលដោយម៉ាស៊ីនមេ Psiphon ក្នុងប្រតិបត្តិការទេ។ Psiphon មិនទាមទារគណនីប្រើប្រាស់ ដូចនេះជាធម្មតា មិនមានការប្រមូលអ៊ីម៉ែល ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬពាក្យសម្ងាត់ទេ។

កំណត់ហេតុព្រឹត្តការណ៍រួមមានត្រាពេលវេលាកូដតំបន់ (ប្រទេសនិងទីក្រុង) និងគុណលក្ខណៈមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ រួមទាំងលេខសម្គាល់អ្នកឧបត្ថម្ភ (បានកំណត់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនប្រើ Psiphon ) ជំនាន់ប្រើ និងប្រភេទប្រូតូកូល។ ការមើលទំព័រត្រូវបានប្រមូលផ្តុំដោយពេលវេលានិង / ឬមុនពេលចូល។

ស្ថិតិទាំងអស់ដែលបានចែករំលែកជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភ ត្រូវបានប្រមូលបន្ថែមដោយកាលបរិច្ឆេទ,​អ្នកឧបត្ថម្ភ, និងតំបន់។

ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ VPN

ហេតុអ្វីអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់?

នៅពេលប្រើ VPN ឬប្រូកស៊ីអ្នកគួរតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចមើលឃើញនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រមូលពីវានិងធ្វើវា។ សម្រាប់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញនិងអ៊ីម៉ែលមួយចំនួនវាជាការដែលទ្រឹស្តីអាចធ្វើបានសម្រាប់ VPN ដើម្បីមើលប្រមូលនិងកែប្រែមាតិកា។

តើ Psiphon ធ្វើអ្វីជាមួយទិន្នន័យ VPN របស់អ្នក?

Psiphon មើលតែទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រឹមកម្រិតចាំបាច់ដើម្បីប្រមូលស្ថិតិអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់យើង។ យើងកត់ត្រាបៃសរុបដែលបានផ្ទេរសម្រាប់ការតភ្ជាប់របស់អ្នកប្រើក៏ដូចជាបៃដែលបានផ្ទេរសម្រាប់ដែនជាក់លាក់មួយចំនួន។ ស្ថិតិទាំងនេះត្រូវបានបោះបង់បន្ទាប់ពី 60 ថ្ងៃ។

Psiphon មិនត្រួតពិនិត្យឬកត់ត្រា URLs ពេញលេញ (មានតែឈ្មោះដែនឌូមែន) និងមិនត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យរបស់អ្នកទៀតទេ។ Psiphon មិនកែប្រែទិន្នន័យរបស់អ្នកទេនៅពេលវាឆ្លងកាត់ VPN ។

ទោះបីជាទិន្នន័យដ៏លំបាកនេះអាចនឹងមានការលំបាកក្នុងការភ្ជាប់ទៅអ្នកវិញ, ដោយសារយើងប្តូរអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកភ្លាមៗទៅជាព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រហើយបន្ទាប់មកបោះបង់ IP ។ ក៏មិនមែនជាព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតត្រូវបានរក្សាទុក។

ហេតុអ្វី Psiphon ត្រូវការស្ថិតិទាំងនេះ?

ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយយើងខ្ញុំ ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបដែលបណ្តាញរបស់យើងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើអ្វីៗដូចជា៖

 • ប៉ាន់ប្រមាណការចំណាយនាពេលអនាគត៖ ចំនួនទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ធំដែលយើងបានផ្ទេរជារៀងរាល់ខែគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចំណាយរបស់យើង។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការមើលឃើញនិងយល់ពីការប្រែប្រួលនៃការប្រើប្រាស់។
 • បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រភេទចរាចរណ៍៖ ការស្ទ្រីមវីដេអូមានតម្រូវការបណ្ដាញខុសៗគ្នាច្រើនជាងការរកមើលគេហទំព័រដែលខុសពីការជជែកដែលខុសពីសម្លេង។ ល។ ស្ថិតិអំពីចំនួនបៃដែលបានផ្ទេរសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗមួយចំនួនជួយយើងឱ្យយល់ពីរបៀបផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អបំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។
 • កំណត់ពីធាតុដើមនៃព្រឹត្តិការណ៍ត្រួតពិនិត្យសំខាន់ៗ៖ គេហទំព័រនិងសេវាកម្មជារឿយៗត្រូវបានរារាំងភ្លាមៗនិងដោយគ្មានការព្រមានដែលអាចនាំអោយមានការប្រែប្រួលយ៉ាងធំធេងក្នុងការប្រើប្រាស់តំបន់ Psiphon ។ ឧទាហរណ៍យើងមានការកើនឡើងដល់ 20 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នៅពេលដែលប្រេស៊ីលបានបិទ WhatsApp តួកគីបានបិទបណ្តាញសង្គម
 • យល់ពីអ្នកដែលយើងត្រូវការជួយ៖ គេហទំព័រនិងសេវាកម្ម​មួយចំនួន​នឹងមិនត្រូវបានរាំងខ្ទប់គ្រប់ទីកន្លែងនោះទេ អ្នកខ្លះនឹងត្រូវបានរារាំងនៅប្រទេសមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវបានរារាំងនៅតាមបណ្តាប្រទេសខ្លះម្តងម្កាល។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកប្រើរបស់យើង អាចប្រាស្រ័យទាក់ទង​និងរៀនដោយសេរីយើងត្រូវយល់ពីគំរូទាំងនេះមើលថាតើនរណាជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ និងធ្វើការជាមួយដៃគូ ដើម្បីធានាថាសេវាកម្មរបស់ពួកគេ ដំណើរការល្អបំផុតជាមួយ Psiphon ។

តើ Psiphon ចែករំលែកស្ថិតិទាំងនេះជាមួយអ្នកណា?

នៅពេលចែករំលែកជាមួយភាគីទីបី Psiphon គ្រាន់តែផ្តល់នូវស្ថិតិកណ្តាលដោយកណ្តាលសរុប។ យើងមិនដែលចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងមួយសម័យ ឬព័ត៌មានដែលអាចកំណត់បានទេ។

ការចែករំលែកនេះត្រូវបានធ្វើជាធម្មតាជាមួយនឹងសេវាកម្មឬអង្គការដែលយើងសហការជាមួយ - ដូចដែលយើងបានធ្វើជាមួយ DW ប៉ុន្មានឆ្នាំមុន។ ស្ថិតិទាំងនេះជួយយើងហើយពួកគេឆ្លើយសំណួរដូចជា "តើចំនួនបៃត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈ Psiphon សម្រាប់ DW.com ដល់អ្នកប្រើទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងខែមេសាមែនទេ?"

ជាថ្មីម្តងទៀត យើងមិនផ្តល់ព័ត៌មានពិស្តារ ឬអត្តសញ្ញាណ​សម្គាល់អ្នកប្រើ ដែលមានសក្តានុពល​ទៅកាន់ដៃគូរ ឬភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

PsiCash

ប្រព័ន្ធ PsiCash ប្រមូលបានតែព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រព័ន្ធនិងធានាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ។

ម៉ាស៊ីនមេ PsiCash ផ្ទុកព័ត៌មានអ្នកប្រើម្នាក់ៗ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធរួមមាន៖

 • បង្កើតនិមិត្តសញ្ញាចូលប្រើអ្នកប្រើ
 • សមតុល្យ
 • ពេលប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៃសកម្មភាព
 • ប្រវត្តិសាស្រ្តរកលុយ PsiCash រួមបញ្ចូលទាំងអ្វីដែលសកម្មភាពត្រូវបានផ្តល់
 • ប្រវត្តិនៃការចំណាយ PsiCash រួមទាំងការទិញអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើឡើង

នៅក្នុងកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញរបស់អ្នកប្រើទិន្នន័យមួយចំនួនត្រូវបានរក្សាទុកដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានរង្វាន់និងការទិញ។ ទិន្នន័យនេះរួមមាន៖

 • បង្កើតនិមិត្តសញ្ញាចូលប្រើអ្នកប្រើ
 • នៅពេលដែលរង្វាន់ PsiCash ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារម្តងទៀត

ដើម្បីតាមដានសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលនិងប្រមូលផ្តុំ។ ទិន្នន័យនេះរួមមាន៖

 • ប្រទេសអ្នកប្រើ
 • សមតុល្យ
 • ខ្សែអក្សរភ្នាក់ងារអ្នកប្រើ
 • កំណែអតិថិជន
 • ចំណូល PsiCash និងការចំណាយលម្អិត

ទិន្នន័យអ្នកប្រើនីមួយៗមិនត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីទីបីទេ។ ស្ថិតិរួមបញ្ចូលគ្នាអាចត្រូវបានចែករំលែកប៉ុន្តែមិននៅក្នុងសំណុំបែបបទដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់បានទេ។

មតិយោបល់

នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសបញ្ជូនមតិយោបល់តាមរយៈ Psiphon អ្នកនឹងមានជម្រើស ភ្ជាប់ទិន្នន័យវិនិច្ឆ័យ។ យើងប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីជួយ ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកអាចជួបប្រទះ ហើយជួយឱ្យ Psiphon ដំណើរការដោយរលូន។ ការផ្ញើទិន្នន័យនេះគឺស្រេចចិត្តទាំងស្រុង។ ទិន្នន័យត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបមុនពេលអ្នកផ្ញើវា ហើយអាចត្រូវបានឌីគ្រីបដោយយើងតែប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មាននៅក្នុងទិន្នន័យប្រែប្រួលតាមវេទិកា ប៉ុន្តែវាអាចរួមបញ្ចូល៖

Windows៖

 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់
 • ជំនាន់កម្មវិធីកំចាត់មេរោគ
 • របៀបដែលអ្នកបានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើការហៅតាមទូរស័ព្ទ ឬតភ្ជាប់តាមរយៈប្រូកស៊ី)
 • តើកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានអង្គចងចាំទំនេរប៉ុន្មាន

Android៖

 • ជំនាន់ Android
 • ម៉ូដែលឧបករណ៍
 • ថាតើឧបករណ៍អ្នកបាន root

អ្នកឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែល

នៅពេលដែលអ្នកផ្ញើរអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេអ៊ីម៉ែលស្វ័យប្រវត្តិ យើងអាចមើលឃើញ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែលរបស់អ្នក។ ខណៈដែលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកកំពុងដំណើរការវាត្រូវបានរក្សាទុកទៅឌីសរបស់ម៉ាស៊ីនមេអ៊ីម៉ែល ហើយវាត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗនៅពេលវាត្រូវបានដំណើរការ (ជាធម្មតាក្នុងរយៈពេលពីរបីវិនាទី) ។ យើងមិនអនុញ្ញាតឱ្យសរសេរអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកទៅក្នុងឯកសារកំណត់ហេតុរបស់ប្រព័ន្ធឡើយ។

ម៉ាស៊ីនឆ្លើយតបស្វ័យប្រវត្តិអ៊ីម៉ែលរបស់យើងត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុង Amazon EC2 ពពក។ យើងបានផ្ញើការឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលពីរទៅរាល់សំណើទាំងអស់ហើយសម្រាប់ការឆ្លើយតបមួយក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបទាំងនោះយើងប្រើ Amazon SES ។ នេះមានន័យថា Amazon អាចមើលឃើញអ៊ីមែលដែលអ្នកផ្ញើរនិងការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះអ្នក។

សម្រាប់អ៊ីមែលនីមួយៗដែលយើងទទួល, យើងរក្សាទុកព័ត៌មានដូចតទៅ៖

 • កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដែលសំណើអ៊ីម៉ែលត្រូវបានទទួល។
 • កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដែលសំណើរអ៊ីម៉ែលត្រូវបានឆ្លើយតប។
 • ទំហំអ៊ីម៉ែល។
 • ម៉ាស៊ីនមេអ៊ីម៉ែលការស្នើសុំអ៊ីម៉ែលមកពី។ (យ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកបីជាក់លាក់នៃឈ្មោះដែន។ ឧទាហរណ៍:ne1.example.com, ប៉ុន្តែ web120113.mail.ne1.example.com.)

ប្រសិនបើយើងត្រូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ហា យើងអាចអនុញ្ញាតការចុះបញ្ជីម៉ាស៊ីនមេសំបុត្រ ពេញរយៈពេលខ្លី។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលក្នុងអំឡុងពេលនោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានសរសេរទៅកាន់កំណត់ហេតុប្រព័ន្ធ។ កំណត់ត្រាទាំងនោះត្រូវបានលុបបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍។

App Stores

ចំណាំថាប្រសិនបើអ្នកទទួល Psiphon ពី "ហាងកម្មវិធី" ដូចជា Google Play Store ឬ Amazon AppStore នោះស្ថិតិបន្ថែមអាចត្រូវបានប្រមូលដោយហាងនោះ។ ឧទាហរណ៍នៅទីនេះគឺការពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែល Google Play Store ប្រមូល៖ https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/139628?hl=km