កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ Psiphon

កម្មវិធីនេះនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Psiphon Inc ដែលជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីនៅOntario ជាមួយនឹងការិយាល័យកណ្តាល របស់ខ្លួននៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ នៃអ័កឡែន ប្រទេសកាណាដា

The Psiphon system consists of both “software” (program source code and applications derived from that code) and a “service” (a system of client and server software that make up a functioning whole). The Psiphon software and source code are free and open-source and are licensed under the GNU General Public License Version 3 (with some exceptions – see each source repository for the specific license). Use of the Psiphon service is licensed under the terms described on this page.

សេវាកម្ម Psiphon ត្រូវបានបម្រុងទុកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់បុគ្គល ហើយសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើ Psiphon សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត ឬមានតម្រូវការបន្ថែមយើងផ្តល់សេវាកម្មបង់ថ្លៃពាណិជ្ជកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែល sponsor@psiphon.ca

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Psiphon អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើវាតាមរបៀបណាមួយ ដែលរំលោភលើច្បាប់កាណាដាឬសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីឡើយ។

ការប្រើប្រាស់ឯកជន ឬជាក់លាក់

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Psiphon ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនមិនផ្តាច់មុខ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ Psiphon អ្នកយល់ព្រមប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ អ្នកមិនអាច (និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីឱ្យ) ជួល, លក់បន្ត, ផ្តល់សិទ្ធិលក់លក់បន្ តឬចែកចាយសេវាកម្ម Psiphon សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម។

ការចែកចាយ

មានតែកម្មវិធីដែលបានបង្កើតឡើងដោយ Psiphon Inc ទេដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើសេវា Psiphon ។ វាគឺជាការរំលោភបំពានលើអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ ​ដើម្បីចែកចាយ ឬប្រើម៉ាស៊ីន ឬឧបករណ៍ភាគីទីបី សម្រាប់ប្រើជាមួយសេវាកម្ម Psiphon ។

សេចក្តីថ្លែងការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

សេវាកម្ម Psiphon ត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដូចមាន" និងដោយគ្មានការធានាឬការសម្តែងឬការទទួលខុសត្រូវនៃប្រភេទណាមួយឡើយ។ Psiphon មិនទទួលយកការធានានិងបំណុលទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការខូចខាតផ្ទាល់ខ្លួនឬការខូចខាតផ្ទាល់ខ្លួនឬពាណិជ្ជកម្មដោយចៃដន្យដោយប្រយោលឬដោយចៃដន្យណាមួយរួមទាំងការបាត់បង់ទិន្នន័យនិងការរំខានដល់អាជីវកម្ម។

ការបញ្ចប់; ការបំពានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

Psiphon រក្សាសិទ្ធិដោយការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះនៅពេលណាមួយសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ និងដោយគ្មានការពិន័យ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ Psiphon អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើសេវាកម្មនេះក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលរំលោភលើលក្ខខណ្ឌសេវាកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណ។

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើ អ្នកអាចបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាបណ្ណនេះ ដោយសេរីនៅពេលណាមួយ ដោយបញ្ឈប់ការប្រើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ នៃសេវាកម្ម Psiphon និងការលុបកម្មវិធីចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់ PsiCash

  1. ប្រសិនបើគ្មានសកម្មភាព PsiCash លើឧបករណ៍របស់អ្នកអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ​ទេ​នោះ Psiphon សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល PsiCash របស់អ្នក។
  2. ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់បទ PsiCash របស់អ្នកឧទាហរណ៍ដោយការបាត់បង់ឧបករណ៍របស់អ្នកបន្ទាប់មកអ្នកទទួលស្គាល់ថា Psiphon នឹងមិនអាចកែកំហុសនេះនិងស្តារ PsiCash ឡើងវិញបានទេ។
  3. Psiphon រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ដែលអាចប្តូរបានសម្រាប់ PsiCash នៅពេលណាមួយ។