Psiphon Eind-Gebruiker Licentie Overeenkomst

Deze software en alle bijbehorende intellectuele eigendom is eigendom van Psiphon Inc., een Ontario geregistreerd bedrijf met het hoofdkantoor in Toronto, Ontario Canada.

The Psiphon system consists of both “software” (program source code and applications derived from that code) and a “service” (a system of client and server software that make up a functioning whole). The Psiphon software and source code are free and open-source and are licensed under the GNU General Public License Version 3 (with some exceptions – see each source repository for the specific license). Use of the Psiphon service is licensed under the terms described on this page.

De Psiphon dienst is strikt bedoeld voor personen, en is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Wilt u Psiphon gebruiken voor andere doeleinden of aanvullende eisen, bieden wij een betaalde, commerciële dienst. Voor meer informatie, e-mail sponsor@psiphon.ca .

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de Psiphon service, gaat u ermee akkoord om het niet te gebruiken op een manier dat de Canadese wet, of de rechten van derden schendt.

Persoonlijk of Opgegeven Gebruik

Gebruik van de Psiphon dienst wordt verleend onder een niet-exclusieve, persoonlijke licentie. Met behulp van Psiphon, gaat u akkoord met het gebruik van de service voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag niet (en kan niet toestaan dat een derde partij) te verhuren, leasen, sublicentiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins gebruik van de Psiphon-service voor commerciële doeleinden te verspreiden.

Distributie

Alleen software klanten gecreëerd door Psiphon Inc. mogen de Psiphon service te gebruiken. Het is een schending van deze licentie te verspreiden of gebruik maken van een van derden klant of gereedschap voor gebruik met de Psiphon service.

Verklaring van de Beperking van aansprakelijkheid

De Psiphon-service wordt geleverd "in de huidige staat" en zonder enige garantie of expliciete of impliciete aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Psiphon wijst alle garanties en aansprakelijkheden af die samenhangen met het gebruik van deze service, inclusief persoonlijk letsel, of enige incidentele, speciale, indirecte of voortvloeiende persoonlijke of commerciële schade, met inbegrip van gegevensverlies en bedrijfsonderbrekingen.

Beëindiging; Algemene gebruiksvoorwaarden Schendingen

Psiphon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken om deze licentie op ieder moment om welke reden te beëindigen, en zonder boete. Door het gebruik van Psiphon, gaat u ermee akkoord niet om de service te gebruiken op een manier dat de termen van de dienstverlening en licentie-overeenkomst schendt.

Als de gebruiker, bent u vrij om deze licentie overeenkomst te allen tijde beëindigen door het stopzetten van het gebruik van elke en alle onderdelen van de Psiphon service, en het verwijderen van alle exemplaren van de software van uw apparaat.

Gebruik van PsiCash

  1. Als er gedurende een jaar geen PsiCash activiteit op uw apparaat is, behoudt Psiphon zich het recht voor om uw PsiCash te annuleren.
  2. Als je verliest spoor van uw PsiCash, Bijvoorbeeld door het verlies van het apparaat, dan erken je dat Psiphon niet in staat zal zijn om deze fout te corrigeren en herstellen van uw PsiCash.
  3. Psiphon behoudt zich het recht voor om te veranderen de beloningen die op elk moment voor Cash kunnen worden ingewisseld.