توافقنامه مجوز کاربر نهایی سایفون

این برنامه و تمام مالکیت فکری برنامه متعلق به شرکت سایفون، یک شرکت ثبت شده در انتاریو و دفتر مرکزی واقع شده در تورنتو، انتاریو کانادا میباشد.

سیستم سایفون شامل هر دو بخش نرم افزار (کد منبع برنامه و نرم افزارهای مشتق از آن کد) و یک سِرور (یک سیستم شامل کاربر و نرم افزار سرور که تمام عملیات را انجام می دهد). نرم افزار سایفون و کد منابع آن رایگان و متن باز هستند وبه آن ها مجوز داده شده استبر اساس مجوز عمومی جی ان یو نسخه 3. استفاده از سرویس سایفون براساس شرایط زیر مجوز داده شده است.

خدمات سافون تنها برای استفاده های شخصی در نظر گرفته شده است. اگر تمایل دارید که از سایفون برای مقاصد دیگر استفاده کنید و یا امکانات بیشتری دریافت کنید، ما سرویس تجاری خود را به شما پیشنهاد می کنیم. برای اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیلsponsor@psiphon.ca تماس بگیرید.

شرایط استفاده

با استفاده از سرویس سایفون، شما می پذیرید که هیچ عملی خلاف قانون کانادا و یا حقوق سوم شخص انجام ندهید.

استفاده شخصی یا مشخص شده

استفاده از سرویس سایفون بر مبنای یک گواهینامه شخصی غیر منحصر به فرد تضمین شده است. با استفاده از سایفون، شما تضمین می کنید که از سرویس تنها برای مصارف شخصی و غیر تجاری استفاده کنید. به شما اجازه داده نخواهد شد (و به هیچ سوم شخصی نیز این اجازه اعطا نمی شود) که برنامه را اجاره دهید، پروانه ارئه کنید، بفروشید و یا به هر شکلی آن را با مقصود تجاری توزیع کنید.

پخش

تنها نرم افزارهایی که توسط سافون طراحی شده باشد اجازه استفاده از سرویس سایفون را دارد. توزیع و یا استفاده سوم شخص از ابزارها برای استفاده از سرویس سایفون، نقض این گواهینامه به شمار می رود..

بیانیه محدودیت‌های مسئولیت

The Psiphon service is provided “as is” and without warranty or expressed or implied liability of any kind. Psiphon disclaims all warranties and liabilities associated with the use of this service, including personal injury, or any incidental, special, indirect or consequential personal or commercial damages whatsoever, including loss of data and business interruption.

فسخ شرایط و ضوابط نقض خدمات

سایفون این حق را برای خود محفوظ نگاه می دارد که گواهینامه ها را در هر زمانی، بدون دلیل و بدون پرداخت غرامت ملغی کند. با استفاده از سایفون، شما می پذیرید که از برنامه به هیچ شکلی استفاده نکنید که شرایط استفاده از خدمات و یا مجوز توافقنامه را نقض کند.

به عنوان کاربران سایفون، شما آزاد هستید که هر زمانی مجوز توافقنامه را با قطع استفاده از بخشی یا کل سرویس سایفون و حذف کامل برنامه از روی دستگاه تان خاتمه دهید.

Use of PsiCash

  1. If there is no PsiCash activity on your device for one year, then Psiphon reserves the right to cancel your PsiCash.
  2. If you lose track of your PsiCash, for example by losing your device, then you acknowledge that Psiphon will not be able to correct this mistake and restore your PsiCash.
  3. Psiphon reserves the right to change the rewards exchangeable for PsiCash at any time.